Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Ուսուցչի թափուր տեղի հայտարարություն

12 Մարտի, 2018

 

Հայտարարություն

Հայտարարվում է մրցույթ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջն. դպրոց>>  ՊՈԱԿ-ի Ռուսաց լեզու (21 դասաժամ) առարկայի  ուսուցչի թափուր տեղի համար:

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է ՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ  նախարարության մշակած հարցաշարի:Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք  է ներկայացնել՝

  1.  Դիմում (Ձև 1),  մեկ լուսանկար 3/4 չափի
  2. Բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ)
  3. Անձը հաստատող փաստաթուղթ
  4. <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
  5. Ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
  6. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
  7. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ:
  8. Հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
  9. Որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթղթեր

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը  վերացնել և համալրել դրանք:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են դեկտեմբերի 8-ից մինչև դեկտեմբերի 21-ը       ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա դեկտեմբերի 23-ին՝ ժամը 14:00-ին ՀՀ Կոտայքի մարզի Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջն. դպրոցում:

Տեղեկությունների համար զանգահարել (093)-207-237 հեռախոսահամարով:

 

 

 

 

 

 

 

 

Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց