Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Ընդունելության կարգ

14 Փետրվարի, 2017

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

« ԱՐԱՄՈՒՍԻ Վ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ

ընդունվելու   համար   ծնողը  դպրոց է ներկայացնում

      հետևյալ փաստաթղթերը.

  1. Դիմում հասցեագրված դպրոցի տնօրենին
  2. Բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու  մասին տեղեկանք
  3. Ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճեն (2 օրինակ)
  4. Երկու լուսանկար (3×4 չափսի)
  5. Ծնողների անձնագրերի պատճենները
  6. Տեղեկանք երեխայի առողջության վերաբերյալ տվյալ տարածքը սպասարկող բուժհաստատությունից (ձև 26)

 

Դիմումներն ընդունվում են   ամեն օր, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԱԶԱՏՈՒՄԸ ԴՊՐՈՑԻՑ

Սովորողի ազատումը դպրոցից կատարվում է՝

1) ծնողի (նրա օրինական ներկայացուցչի) դիմումի հիման վրա,

2) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի հիման վրա:

ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԱԶԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց