Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Հաշվապահական հաշվետվություններ

Հունվարի 24th, 2017

 

Aramus Dzev4balans

2017թ-ի եկամուտների և ծախսերի ճշտված նախահաշիվ

2017թ. Արամուսի Վ. Առաքելյանի անվան միջն. դպրոցի ճշտված նախահաշիվ

2017թ. չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություններ

2017-2018 թթ. կոմպլեկտավորում հունվարի 1-ի դրությամբ

2017 թվականի ճշտված գնումների պլան

2017 թվականի ճշտված նախահաշիվ և համեմատական ցուցանիշները

2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի տարիֆիկացիոն ցուցակ

Մարզպետի որոշում

2017 թվականի երրորդ եռամսյակային հաշվետվություն

2017-2018 ուստարվա կոմպլեկտավորում

2017 թվականի 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն

2017թ. 1-ին եռամսյակային հաշվետվություն

կոմպլեկտավորում 2016-2017թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ

2017թ. Արամուսի Վ. Առաքելյանի անվան միջն. դպրոցի ճշտված նախահաշիվ

2017թվականի գնումների պլան

2017 թվականի սոց փաթեթի նախահաշի

2017 թվականի նախահաշիվ

2017 թվականի հաստիքացուցակ

 

Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց