Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Կառավարման խորհուրդ

16 Փետրվարի, 2017

Նախագահ ՝  Բարսեղյան Մելանյա

Անդամներ՝

Առուստամյան Գևորգ

Ավետիսյան Առնակ

Սարգսյան Լիլիթ

Առաքելյան Սոֆյա

Գեղամյան Տիգրան

Վարդանյան Ռուզաննա

Յոլչյան Գեղուհի

Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց