Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Հաշվապահական հաշվետվություններ

Հունվարի 24th, 2017

2018-2019ուս տարվա 1-ին կիսամյակի տարիֆիկացիա

սոցիալական փաթեթի հաշվետվություններ 2018թ.3-րդ եռամսյակ

 2018թ.-ի 3-րդ եռամսյակի դրամական հոսքեր

2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի ճշտված նախահաշիվ

2018թ.-ի 2-րդ եռամսյակի դրամական հոսքեր

Սոցիալական փաթեթի հաշվետվություններ

2018 թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Aramus Dzev4balans

2017թ-ի եկամուտների և ծախսերի ճշտված նախահաշիվ

2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

2018 թվականի սոց փաթեթի նախահաշիվ և աշխատողների ցուցակ

2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի տարիֆիկացիա

2018 թվականի գնումների պլան

2018  թվականի հաստիքացուցակ

2017թ. Արամուսի Վ. Առաքելյանի անվան միջն. դպրոցի ճշտված նախահաշիվ

2017թ. չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություններ

2017-2018 թթ. կոմպլեկտավորում հունվարի 1-ի դրությամբ

2017 թվականի ճշտված գնումների պլան

2017 թվականի ճշտված նախահաշիվ և համեմատական ցուցանիշները

2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի տարիֆիկացիոն ցուցակ

Մարզպետի որոշում

2017 թվականի երրորդ եռամսյակային հաշվետվություն

2017-2018 ուստարվա կոմպլեկտավորում

2017 թվականի 2-րդ եռամսյակային հաշվետվություն

2017թ. 1-ին եռամսյակային հաշվետվություն

կոմպլեկտավորում 2016-2017թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ

2017թ. Արամուսի Վ. Առաքելյանի անվան միջն. դպրոցի ճշտված նախահաշիվ

2017թվականի գնումների պլան

2017 թվականի սոց փաթեթի նախահաշի

2017 թվականի նախահաշիվ

2017 թվականի հաստիքացուցակ

 

Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց