Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Կառավարման խորհուրդ

Փետրվարի 16th, 2017

Նախագահ ՝  Բարսեղյան Մելանյա

Անդամներ՝

Ստեփանյան Գևորգ

Ղազարյան Անուշ

Վարդանյան Կարապետ

Ավալյան Ռուզաննա

Հովհաննիսյան Նանո 

Յոլչյան Գեղուհի

Առաքելյան Սոֆյա

Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց