Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Բաց դասեր

Հունվարի 30th, 2017

Մայիսի 15-ին 8-րդ <բ> դասարանում տեղի ունեցավ բաց դաս<<Երկրաչափություն>> առարկայից` <<Բազմանկյունները և նրանց հատկությունները>> թեմայով: Խմբերը ներկայացրեցին բազմանկյան տեսակները և նրանց հատկությունները:Լուծվեցին թեմային համապատասխան խնդիրներ: Ուսուցիչ Վ.Գալստյան

Ավ.Իսահակյանի <<Եղնիկը>>

27.04.2018թ.-ին կայացավ մայրենիի բաց դաս 6-րդ բ դասարանում: Թեման՝ Ավ.Իսահակյանի <<Եղնիկը>>… Դասն հարուստ էր ցուցադրական նյութերով. <<Իմ պատկերասրահը>> շարքում աշակերտները ներկայացրել էին իրենց աշխատանքները: Նրանք կարդում էին, կատարում բառային և տեքսային աշխատանք, ներկայացնում եղնիկի ապրումները, հողմաշունչ անտառի նկարագրությունը: Պատկերավոր էր եղնիկի թռիչքը պատուհանից՝ դեպի ազատություն: Ուսուցիչ՝ Լ.Ստեփանյան

Մեր հայրենիքն ու մեր անցած ճանապարհը

 

Սույն թվականի ապրիլի 18-ին 4-րդ ա դասարանում <<Ես և շրջակա աշխարհը>> առարկայից տեղի ունեցավ բաց դաս՝ <<Մեր հայրենիքն ու մեր անցած ճանապարհը>>թեմայով : Ուսուցիչ՝ Ս.Հարությունյան

Օրերս Արամուսի միջն. դպրոցի 7-րդ դասարանում տեղի ունեցավ <<Տնտեսավարման և ձեռնարկչության տարրեր>> թեմայով բաց դաս տեխնոլոգիա առարկայից: Ուսուցիչներ Ա.Պետրոսյանի և Մ.Հակոբյանի ջանքերով դասն անցավ հետաքրքիր, որտեղ ներկայացրեցին երկու տնտեսությունների վարած տնտեսավարումը:

4-րդ դասարանում մաթեմատիկա առարկայից անցկացվեց ցուցադրական դաս <<Կոտորակ>> թեմայի շուրջ: Աշակերտները ցուցաբերեցին մաթեմատիկական գիտելիքների կայուն իմացություն և լավ տրամաբանություն: Դասվար՝ Կ.Առաքելյան

Ապրիլի 7-ին 2-րդ բ դասարանում մեծ շուքով և հանդիսավորությամբ նշվեց Զատիկը: Աշակերտների հանդիսավորությունը, ուրախությունը ակնառու էր, նրանք գիտակցում և կարևորում էին տոնի իմաստը:                 Դասվար՝ Մ.Մարուխյան

Մաթեմատիկական մրցույթ-վիկտորինա

Մարտի 22-ին 3-րդ և 4-րդ դասարանների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ մաթեմատիկական մրցույթ-վիկտորինա : Տիրում էր համընդհանուր ոգևորվածություն, բարձր տրամադրություն: Թիմերը՝ <<Հնարամիտներ>> և <<Գիտունիկներ >> ցուցաբերեցին լավ գիտելիքներ և տրամաբանություն:

Տարրական կրթության մեթոդմիավորում

 

<<Անկախության 100 ամյակ>>

2018թ.-ի մարտի 21-ին 10-րդ <ա> և <բ> դասարաններում <<Հայոց պատմություն>> առարկայից անցկացվեց բաց դաս՝ <<Անկախության 100 ամյակ>>թեմայով:

Ուսուցիչ՝ Է.Նիկողոսյան

 

 

Դասալսում <<Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ>> ՀԿ-ի կողմից

2018թ.-ի մարտի 16-ին Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջն.դպրոց էին այցելել <<Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ>> կազմակերպության տնօրեն՝ Արմինե Հովհաննիսյանը, համակարգողներ՝ Գայանե Վարդանյանը և Անահիտ Մանուկյանը, <<Տեխնոլոգիա>> առարկայի դասավանդման ժամանակ ձեռտնարկատիրական կրթության դրվածքի ուսումնասիրության նպատակով:

 

<<Անսեռ բազմացում>> թեմայով ցուցադրական դաս

2018թ.-ի մարտի 12-ին Արամուսի միջն.դպրոցի 10-րդ <ա> դասարանում տեղի ունեցավ ցուցադրական դաս <<Կենսաբանություն>> առարկայից <<Անսեռ բազմացում>> թեմայով: Ուսուցիչ՝ Հ.Սերոբյան

Բաց դաս <<Աշխարհագրություն>> առարկայից

Մարտի 7-ին 6-րդ ա դասարանում տեղի ունեցավ բաց դաս Աշխարհագրություն առարկայից <<Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը,ափագիծը,ափերը ողողող օվկիանոսները>> թեմայով: Ուսուցիչ՝ Ա.Թևոսյան

 

<<Տառաճանաչություն>> թեմայով ցուցադրական դաս

Մարտի 13-ին 3-րդ <ա> դասարանում տեղի ունեցավ ցուցադրական դաս <<Անգլերեն>> առարկայից: Ուսուցիչ՝ Գ.Շահումյան

<<Հայրենի՛ք,ես մի զարկն եմ քո բազկի>> թեմայով ցուցադրական դաս

Մարտի 2-ին 3-րդ ա դասարանում տեղի ունեցավ ցուցադրական դաս <<Հայրենի՛ք,ես մի զարկն եմ քո բազկի>> թեմայի շուրջ: Դասվար Ն.Ստեփանյանը ջանք ու եռանդ չէր խնայել աշակերտներին հայեցի դաստիարակության և հիմնավոր գիտելիքներով զինելու համար, դա ակնառու էր աշակերտների կատարած հետազոտական աշխատանքներում: Աշակերտների ոգևորությունը երևում էր և՛ ասմունքելիս, և՛ հարց ու պատասխանի ժամանակ: Այդ պահին հայրենիքը յուրաքանչյուրի սրտում էր՝ սկսած դասից, դասարանից մինչև սահմանը և այնտեղ կանգնած զինվորը…

 Տառաճանաչություն

Փետրվարի 28 -ին 3-րդ <բ> դասարանում անցկացվեց բաց դաս անգլերեն առարկայից <<Տառաճանաչություն >> թեմայով: Երեխաները անգլերեն տառերից բացի ներկայացրեցին նաև ուրախ երգեր և քառատողեր՝ թեմայի վերաբերյալ: Անգելերենի ուսուցիչ՝ Մ.Ավագյան

<<Հայ նոր գրականության ձևավորումը, Խ. Աբովյանի ստեղծագործությունը>>

Փետրվարի 22-ին տեղի ունեցավ բաց դաս 10-րդ <ա> դասարանում <<Հայ գրականություն>> առարկայից: Դասն սկսվեց հայ նոր գրականության սկզբնավորմանը վերաբերող հարցադրումներով: Աշակերտները խոսեցին հայ գրականության զարգացման փուլերի (18-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբ) և գրական մեթոդների մասին հայրենիքից դուրս՝ հայ գաղթոջախներում: Կազմեցին <<Հասկացությունների քարտեզ>>: Այնուհետև ներկայացրին Խ.Աբովյանի ստեղծագործությունը՝ նշելով որպես հայ նոր գրականության հիմնաքար, իսկ <<Հառաջաբանը՝>> գրականության զարգացման ծրագիր: Դասն ավարտվեց <<Շու՛նչդ տուր,հոգի՛դ, բայց քո հայրենիքը մի՛ տուր թշնամյաց>> ուղերձով:                                               Ուսուցիչ՝ Լ.Նիկողոսյան

Ցուցադրական դաս՝ <<Շաբաթվա օրերը>>

Փետրվարի 27-ին 1-ին <ա> դասարանում անցկացվեց ցուցադրական դաս <<Շաբաթվա օրերը>> թեմայի շուրջ: Աշակերտները իրենց ակտիվ մասնակցությամբ ու անմիջականությամբ կատարեցին 1-10 թվերի գումարում, հանում, անդրադարձ կատարվեց շաբաթվա օրերին և կատարեցին երգ՝ նվիրված շաբաթվա 7 օրերին:                                             Դասվար՝ Հ.Նիկողոսյան

Տառաճանաչություն՝ ռուսաց լեզվից

Փետրվարի 27-ին 2-րդ <բ> դասարանում <<Ռուսաց լեզու>> առարկայից տեղի ունեցավ բաց դաս՝ <<Տառաճանաչություն>> թեմայով: Դասին ակտիվորեն մասնակցեցին բոլոր աշակերտները՝ յուրովի ներկայացնելով ռուսաց լեզվի բառն ու բանը:                                        Ուսուցիչ՝ Լ.Պետրոսյան

 <<Մայրենիի>> միջազգային օր

<<Մայրենիի>> միջազգային օրը նշելու համար այս անգամ Արամուսի միջն. դպրոցի աշակերտներն հավաքվել էին կլոր սեղանի շուրջ: Այստեղ էին նաև դպրոցի ոսւոցիչները՝ մտահոգված մայրենիի անաղարտությամբ: Հնչեցին կարծիքներ,թե ինչպես պետք է պայքարել լեզվի օտարամոլության, գռեհկաբանությունների,լեզվական ոչ ճիշտ արտաբերումների դեմ: Մեջընդմեջ հնչում էին գեղեցիկ խոսքի, բանաստեղծության պատառիկներ՝ ցուցադրելով մեր արքայական ոսկեղենիկ լեզվի հարստությունը:

Մրցույթ- վիկտորինա՝ նվիրված ՀՀ անկախության 100 ամյակին

Փետրվարի 20-ին տեղի ունեցավ մրցույթ-վիկտորին՝ նվիրված Մայրենիի և ՀՀ անկախության 100 ամյակին:Վիկտորինան սկսելուց առաջ զեկուցումով հանդես եկավ տարրական կրթության մ/մ նախագահ Կ.Առաքելյանը,ով ներկաներին շնորհավորեց հիշարժան օրերի կապակցությամբ: 3-4-րդ դասարանների աշակերտները փայլուն ելույթ ունեցան:

,,Три желания”

Սույն թվականի փետրվարին 5-րդ <բ> դասարանի մասնակցությամբ ռուսաց լեզու առարկայից տեղի ունեցավ բաց դաս ,,Три желания” թեմայով: Դասի ընթացքում աշակերտները ցուցաբերեցին բարձր ակտիվություն: Կարողացան արտահայտել իրենց կարծիքը, տարբերակել ճիշտն ու սխալը:

<<Մեր մոլորակի բազմազանությունը>> 

Սույն թվականի փետրվարի 12-ին 4-րդ <ա> և 4-րդ <բ> դասարանների միջև տեղի ունեցավ մրցույթ-վիկտորինա՝ <<Ես և շրջակա աշխարհը>> առարկայից: 4-րդ ա դասարանի <Արեգակ> և 4-րդ բ դասարանի <Լուսին> թիմերը գիտելիքների համառ պայքար ծավալեցին. արդյունքում <Լուսին> թիմը հաղթանակ տարավ: Դասավանդող ուսուցիչ՝ Ս.Հարությունյան:

 

 

<<Պարզ և բաղադրյալ թվեր>>

Սույն թվականի հունվարի 26-ին 5-րդ <բ> դասարանում <<Մաթեմատիկա>> առարկայից տեղի ունեցավ <<Պարզ և բաղադրյալ թվեր>> թեմայով բաց դաս:Դասը կառուցված էր հեքիաթի տեսքով, որի ընթացքում աշակերտները լուծեցին բազմաթիվ առաջադրանքներ, որպեսզի հեքիաթի հերոս Բուրատինոն հասներ իր ոսկե բանալուն: Նախօրոք կազմված թվերի տախտակից աշակերտները իրենց գիտելիքների օգնությամբ դուրս բերեցին պարզ թվերի աղյուսակը:Դասը շատ հետաքրքիր էր ու բովանդակալից:

Ուսուցչուհի՝ Թ.Սարգսյան

<<Շփման ուժ>> թեմայով ամփոփիչ դաս

2018թ.-ի հունվարի 22-ին ֆիզիկա առարկայից 7-րդ <ա> դասարանում տեղի ունեցավ <<Շփման ուժ>> թեմայով ամփոփիչ դաս, որի ժամանակ աշակերտները իմացան <<Շփման ուժ>> հասկացությունը, շփման ուժերի տեսակները, բանաձևը, շփման ուժի դրական և բացասական կողմերը,իմացան թե ինչից է կախված շփման ուժը,օգտվեցին սարքերից և տեղում կատարեցին փորձեր: Ուսուցիչ՝ Ս.Մկրտումյան

2017թվականի դեկտեմբերի 19-ին  VIII <բ>դասարանում տեղի ունեցավ բաց դաս<<Գրականություն>> առարկայից

Թեման՝ Նար — Դոսի <<Ես և նա>>  պատմվածքը

Դասարանը բաժանված էր խմբերի, որոնք ներկայացրին Նար- Դոսի աշխատանքային և գրական- ստեղծագործական գործունեությունը:

Գրողի կյանքի <<ամենաերջանիկ պահերից մեկի>> ծնունդ  <<Ես և նա >> նորավեպի բովանդակության վերլուծության և հիմնական գաղափարի ներկայացման շուրջ աշակերտները ինքնուրույն  դատողություններով արտահայտեցին իրենց վերաբերմունքը հերոսների վարքագծի վերաբերյալ,  հետաքրքիր  եզրահանգումներով ամփոփեցին դասը <<Եթե ես <<Ես >>-ը   կամ << Նա>>-ն լինեի>>  վերնագրով 5  րոպեանոց  շարադրությամբ՝ ընդգծելով թեմայի արդիականությունը:     

Ուսուցիչ՝ Լաուրա Նիկողոսյան 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

                             

Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց